ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

ความลับของผู้หญิง
หมวด : จิตวิทยาทั่วไป
สำนักพิมพ์ : Happy Book
ผู้แต่ง : ภัทรธิดา ชัยเพ็ชร และกองบรรณาธิการ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : "ผู้หญิงไม่ได้เข้าใจยาก แค่ผู้ชายไม่เข้าใจมากกว่า สิ่งเดียวที่ผู้หญิงมีไม่เหมือนผู้ชายก็คือสรีระร่างกาย แต่นอกเหนือจากนั้น ทั้งพื้นฐานอารมณ์ ความคิด ความสามารถ มารยา ความต้องการ และเรื่องราวอีกร้อยแปด เธอแสดงออกมากกว่า ละเอียดกว่า และใส่ใจมากกว่าเท่านั้นเอง "