ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

กัญชาคือยาจากธรรมชาติ รักษามะเร็งและโรคร้าย 34 ชนิด!
หมวด : สุขภาพ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : พินิจ จันทร และคณะ
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : ในยุคการติดต่อสื่อสารแบบไร้พรหมแดนทำให้มวลมนุษย-ชาติได้รับองค์ความรู้ และภูมิปัญญาในอดีตกลับมาฟื้นคืนชีพอีกครั้งหลังจากเกิดขบวนการประชาชนเรียกร้องให้แก้กฎหมายอนุญาตให้นำกัญชากลับมาใช้รักษาโรค ได้กล่าวว่า ทั้งอังกฤษและสหรัฐฯ ได้เริ่มมีการผ่อนคลายลดความเป็นอาชญากรรมเรื่องการใช้กัญชา และอนุญาตให้มีการนำมาใช้รักษาโรคได้ เมื่อเจ็บป่วยก็สามารถเข้าถึงกัญชาได้อย่างแพร่หลาย สำหรับประเทศไทยก็มีสภาพไม่ต่างไปจากประเทศอื่น คือไม่สามารถเข้าถึงการนำกัญชามาใช้รักษาโรคได้ และมีความพยายามเรียกร้องให้มีการแก้กฎหมายยาเสพติดจากหลายฝ่ายมาอย่างยาวนาน แต่ในที่สุดด้วยสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนไป ประกอบกับแรงผลักดันอันเข้มแข็งของคนในวงการกัญชาไทย จึงทำให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องเปิดคลายล็อกให้สามารถปลูกกัญชา และนำกัญชามาใช้ทางการแพทย์ได้ในปัจจุบันสำหรับรายละเอียดและองค์ความรู้ทั้งหมดดังกล่าวมีอย่างครบถ้วนในเล่ม