ข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

×

ข้อความผิดพลาด

  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
  • Unable to create CTools CSS cache directory. Check the permissions on your files directory.
[title]
Ratings :
0
No votes yet

กัญชา “ยาวิเศษ” ของโลก
หมวด : สุขภาพ
สำนักพิมพ์ : บริษัท ออลเดย์ ช็อปปิ้ง จำกัด
ผู้แต่ง : พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์
ยอดคงเหลือ : 1
ตัวอย่าง
[field_borrow_button]


เนื้อหาย่อ : สำนักพิมพ์ Happy Book ราคาปก 195 บาท ลด 20% คงเหลือ 156 บาท กัญชา "ยาวิเศษ" ของโลก ฉบับนี้จะเตรียมความรู้พื้นฐานให้ท่านได้รู้จักวิถีกัญชาโลก และกัญชาในวิถีไทย ตลอดจนการพัฒนาร่วมสมัยกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันที่สำคัญคือทกุคนควรจะได้รู้จัก และเรียนรู้เรื่องราวของกัญชาเพื่อให้สามารถนำมาใช้ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งนักเขียนอาจารย์ตู่(รศ.พ.ต.ท.หญิง ดร.ฐิชาลักษณ์ ณรงค์วิทย์) ผู้อยู่ในแวดวงสายเขียวตั้งใจเรียบเรียงให้ท่านที่ไม่เคยรู้จักกัญชาเลยได้ “อ่านง่าย ใช้เป็น” เป็นพื้นฐานในการพัฒนาพืชเสพติดให้คุณทางการแพทย์ของไทยต่อไป ดูหนังสือเรื่องอื่นๆ ของเรา ได้ที่ www.phetpraguy.com