คณะศิษย์เก่าโรงเรียนนราธิวาส เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนและมอบหนังสือให้ห้องสมุด