i love library

I love Library โปรแกรม สร้าง eBook ฟรี : สำหรับ โปรแกรมนี้ เป็นโปรแกรมเครื่องมือที่ใช้ในสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้น จะสามารถพลิกหน้าหนังสือได้เหมือนกับการอ่านหนังสือจริงในรูปแบบกระดาษ และยังมีฟังก์ชั่นที่ผู้อ่านได้รับความสะดวกอีก เช่น การคั่นหน้า การทำสีเน้นข้อความ รวมไปถึง การสร้างสารบัญเพื่อเชื่อมไปยังหน้าที่ต้องการ และยังสามารถเพิ่มวีดีทัศน์ หรือเสียง ในหนังสือได้